Ortopedmedicinska kliniken

Information om kliniken

Ortopedisk medicin i Uppsala

Denna websida informerar om Ortopedmedicinska kliniken i Uppsala samt ortopedisk medicin i allmänhet. Sidan är utformad att hjälpa patienter hur vi kan diagnosticera och behandla akuta och kroniska smärtatillstånd i nacke, skuldror, armar, ländrygg, höfter, knän och fötter. Smärtor kan debutera i leder, muskler, ligament, diskar, slemsäckar och andra mjukdelar i kroppen. Även nervsmärtor från nacke samt ischias i ben är inte ovanligt och får ofta inte rätt diagnos. Vårt mål är att hjälpa patienter vid smärttillstånd genom ställa rätt diagnos och därefter initiera rätt behandling. För att kunna optimera behandlingen förevisas adekvat anatomi för fortsatt egenvård och minska risk för återfall.

Ortopedisk medicin

Ortopedisk medicin är en intellektuellt mycket tillfredställande och utmanande disciplin beroende av att verktygen att erhålla diagnos är enkla: patientens sjukdomshistoria och klinisk undersökning. Vi använder våra öron och händer för att ställa rätt diagnos. Skadorna vi ser är ofta osynliga utan synliga eller palpabla svullnader där slätröntgen och MRT inte sällan missar det som vi kan påvisa med sjukdomshistoria och undersökning. När diagnosen har ställts påbörjas behandlingen. Olika behandlingsformer kan komma ifråga: kortisoninjektioner, manipulation av leder och ryggrad, mobilisering, djupa tvära friktioner, eccentrisk träning. Att de olika behandlingsformerna kräver nära samarbete mellan läkare och sjukgymnaster/naprapater för bästa resultat är givet och nödvändigt.

Svårt att erhålla hjälp från vanliga sjukvården?

Trots att besvär från rörelseapparaten är vanliga har det alltid varit en försummad del inom den medicinska utbildningen. Denna patientgrupp kan utgöra upp till 20 % av allmänläkarens vardag. Denna utbildningsbrist leder till en situation som vore orimlig inom andra medicinska discipliner: vaga eller oprecisa diagnoser, ineffektiva behandlingar. Många patienter fortsätter ha mångåriga besvär utan att bli hjälpta. Önskemålet är att ortopedisk medicin och ortopedisk kirurgi skulle kunna kompletera varandra där kirurgen opererar där det är indicerat och ortopedmedicinaren blir den som behandlar lesioner som inte skall opereras. En ortopedmedicinskt skolad läkare/ sjukgymnast/ naprapat undersöker och ställer diagnos med en annan infallsyn än "vanliga" sjukvården och kan uppnå ett betydligt bättre sätt initiera rätt behandling.

Mer information övriga sidor

Remiss?

De flesta patienter till Ortopedmedicinska kliniken kommer via sjukgymnaster, naprapater, familjeläkare i och runt Uppsala men även patienter från övriga delar av landet kommer hit. Eftersom kliniken är helt privat utanför landstinget behövs ingen remiss utan ett telefonsamtal räcker för tidsbeställning. De behandlingsmetoder vi använder bland annat är: Epidural injektioner(sacrala), nervrotsblockader, facettleds injektioner, ledinjektioner( även skuldra, höft, SI-led), perifer nervblockad ( ex carpaltunnel), manipulationer i nacke och ländrygg, senskide och slemsäcksinjektioner mm.
Vid behov används ultraljud för optimal diagnostik, kliniken har tillgång till modern ultraljudsmaskin med doppler samt personal med examen i muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik.

Således inget remisstvång till kliniken, det är fullt möjligt att söka direkt.

Om rehabiliteringsutredningar

Ortopedmedicinska kliniken koncentrerar sig med diagnosticering och behandling av skador och smärttillstånd inom rörelseapparaten. Rehabiliteringsutredningar, intyg om hälsotillstånd samt sk invaliditetsintyg till försäkringskassor, arbetsförmedlingar, sociala myndigheter, rättsinstanser mm har vi f.n inte resurser till utan hänvisar till ordinarie företagshälsovård samt egen husläkare.