Nack

smärtor

Nackens smärtutbredning

Cervicalbild

Nacksmärtor är inte ovanliga och ses i alla åldrar. Radierande smärta ingår ofta i bilden vanligen mot bakhuvudet, ned i skulderbladen och ut mot axeln. Ibland kan smärtan upplevas mellan ryggraden och ena skulderbladet så långt ned som till BH bandet på kvinnor ( och motsvarande punkt på män). Det händer även att nacksmärtan ger smärta/ stickningar i ansiktet och smärta ned i bröstmuskeln.
Man kan ibland se en nackes smärtutveckling från enstaka nackspärrsepisoder vid 20 - 30 års ålder som sen övergår i mer eller mindre konstant smärta ofta ensidigt men kan ibland skifta sida t ex från att vanligen funnits på höger över till vänster sida. Över 40 års ålder kan ibland denna nacksmärta övergå att stråla ut mot axeln och ned i armen ned till handleden och då även tillsammnans med domningar och stickningar. Om ej behandling initieras kan i värsta fall dessa symtom även övergå i andra armen och om får stå obehandlat i många år i sämsta fall börja ge domningar i benen även om det är ovanligt.
Ofta får nackmuskulaturen skulden för att ge långvariga smärtor i nackregionen och inte sällan blir följden muskelstretch och massage. Om denna behandling enbart ger lindring 1-2 dygn så måste andra diagnoser övervägas.

Akut tortikollis/nackspärr

Kan drabba redan vid 20 års åldern och debuterar inte sällan på morgonen ev via sovit med nacken i böjt läge men kan även komma av andra orsaker. Tillståndet kan vara mycket smärtsamt och göra att patienten knappt kan röra huvudet i sidled pga smärtan, ofta är rotation åt ett håll nästan helt upphävd samt ger stark smärta.
Tillståndet ger sällan upphov till långvariga besvär utan går tillbaka av sig självt efter 1-2 veckor maximalt eller ännu snabbare hos yngre. Äldre kan ibland få en snabb lindring men inte full utläkning utan en viss smärta kvarstår. Behandling av akut nackspärr är ofta avvaktan eventuellt mobilisering/manipulation för en snabbare regress.

Långvarig nacksmärta

Kan starta med en eller flera akuta nackspärrsepisoder men lika gärna komma spontant. Smärtan kommer och går, patienten kan vissa perioder vara smärtfri men besvären återkommer med jämna intervall. Tillståndet kan övergå till konstant smärta. Smärtan kan sitta centralt men är oftare ensidigt i nacken med eller utan utstrålning ned i bröstryggen och skulderbladet. Smärtan kan ofta påverkas via egen sidoböjning/ rotation i nacken.
Tillståndet har ingen tendens till självutläkning utan kan pgå i åratal obehandlat och ge smärtor och försämrad livskvalité. Ofta upplevs ökade besvär vid bilkörning, skriv - och datorarbete samt vid arbete med armarna utsträckta framåt.
Behandling är manipulation framför allt, ibland tillsammans med kortisoninjektion.

Nacksmärta med utstrålning ned i arm

Ovanstående nacksmärta kan eventuellt övergå till att stråla ned i armen på samma sida. Patienten är nästan alltid över 35 år och vanligen kommer symptomen spontant men kan utlösas av ett våld i nacken tex slag, trafikolycka ( ej att förväxla med sk whiplash skada som är något helt annat).
Symtomen kan vara att den långvariga ensidiga nacksmärtan successivt övergår till att gå ned i armen och ut i handen/ fingrarna. Smärtan är inte sällan tillsammans med stickningar och "sockerdrickskänsla" samma utbredning som smärtan och ut i fingrarna vanligen pek - och långfinger men andra kombinationer förekommer. Smärtan är intensiv och kan upplevas brännanda både i vila och nattetid. Vid undersökning hittas ofta nedsatt kraft i en eller flera muskelgrupper och armsmärtan kan provoceras fram vid vissa nackrörelser.
Tillståndet läker oftast ut efter 3-4 månader men denna tid kan vara mycket plågsam. Orsaken är oftast en disk i nacken som pressar på en nervrot och ger en inflammatorisk reaktion med smärta och kraftnedsättning, vanligast är C7 roten. Tyvärr går en del inte till utläkning efter 4 mån utan fortsätter år efter år och då måste adekvat behandling initeras. Behandling styrs efter tillståndets varaktighet, undersökningsfynd och ev kraftnedsättning. Ofta kan en eller flera kortisoninjektioner ge snabb lindring i kombination med manipulation.

Mer information övriga sidor