Kurs

verksamhet

OMI (Orthopaedic medicine international)

OMI Norden

OMI (Orthopaedic medicine international) Norden är en sammanslutning av lärare och gruppledare inom ortopedisk medicin som står direkt under OMI Global. OMI Global är ett internationellt förbund, grundat av läkare och fysioterapeuter som arbetade tillsammans med Dr. James H. Cyriax med att undervisa inom ortopedisk medicin. Målet med OMI Norden är att tillsammans med OMI Global främja skapandet av delorganisationer och intresseföreningar i Skandinavien och att sprida kunskap i klinisk ortopedisk medicin samt att skapa en hög standard på kurser inom ämnet. Utbildningsverksamhet bedrivs idag i Norge, Sverige, Finland, Danmark, Tyskland, Belgien, Schweiz, Luxemburg, Italien, England samt i USA, Kanada, Brasilien, Argentina och Indien.

Målgrupp och upplägg

Kurserna är en vidareutbildning för legitimerade läkare, sjukgymnaster/ fysioterapeuter, naprapater och kiropraktorer i metodisk analys av patientens symtombild samt klinisk examination för att kunna ställa en exakt diagnos och ge rätt behandling. Utbildningen inom OMI är indelad en ”basic course” och en ”advanced course” med sammanlagt sex moduler 1a – 6b. Baskursen består av sex kurstillfällen om två eller tre dagar, sammanlagt 15 dagar med inlagda repetionstillfällen mellan varje kurstillfälle under ledning av gruppledare som som genomgått gruppledarutbildning. Kursen avslutas med en tvådagars repetionskurs samt en teoretisk och praktisk ”basic exam”. Advanced kursen har samma upplägg och avslutas med en tredagars repetionskurs samt ”advanced exam”. Hela utbildningen tar ca 3 - 4 år och har samma innehåll och struktur oavsett vilket land man går sin utbildning vilket möjliggör fortsatt utbildning i annat land.

Universitetspoäng och kurslitteratur

I Norge kan fysioterapeuter med avlagt examen efter avslutad kurs och med tilläggsutbildning (anatomi och dissektionskurs samt forskningsmetodikkurs) söka om ”spesialitet i Klinisk Ortopedisk Fysioterapi” genom Privata Fysioterapeuters Förbund (PFF). I Sverige är baskurs samt ”advanced” kurs värderad till 20 högskolepoäng och kan användas som del i ansökan om särskilt arvode. Som kursbok används " A System of Orthopaedic Medicine" som 2003 kom ut i sin andra utgåva. Den får anses vara den idag mest innehållsrika och detaljerade inom ämnet ortopedisk medicin.

Mer information övriga sidor

Ortopedmedicinska kliniken undervisar

Ortopedmedicinska klinikens läkare Thomas Andersson är internationell lärare inom OMI systemet och den ende läkaren med denna lärarexamen i Scandinavien. Att kombinera kliniskt patientarbete med undervisning gör att patienter får optimal och säker diagnosticering och behandling samtidigt som elever erhåller bästa möjliga utbildning för det dagliga vårdarbetet.

Som utbildningsklinik med kursverksamhet i hela Norden erhålles ett mycket stor nätverk med andra läkare, sjukgymnaster, naprapater och kiropraktorer med vidareutbildning i ortopedisk medicin. Om patienter flyttar till andra orter kan vi remittera till dessa vårdgivare för fortsatt bästa behandling på nya hemorten.

Januari, 2015 Mer information övriga sidor