Kortison

injektioner

Cialis Sverige Cialis Billigt Viagra Pris Viagra Köpa

Vad är kortison?

cortison

Kortison är ett steroidhormon som finns naturligt i kroppen och som bildas av binjurarna. Kortison dämpar inflammationer. Dessutom har hormonet en viktig roll i kroppens ämnesomsättning eftersom det ökar energitillförseln till muskler och hjärna vid fysiska påfrestningar och psykisk stress. Kortison är livsviktigt och kroppen måste kunna öka kortisolproduktionen när den utsätts för påfrestningar, till exempel vid infektioner, operationer eller andra skador.Kortison kan tillföras kroppen på olika sätt: som dropp direkt i blodet, som tabletter, som sprutor i exempelvis leder och senor och som salvor eller krämer på huden.

Rent kemiskt påverkar kortisonet specifika receptorproteiner i cellkärnan och påverkar transkritionen av gener. Steroid-receptor-komplexet hämmer bildning av enzymet cyklo-oxygenas 2 (COX-2)som är ansvarigt för bildningen av prostaglandiner i inflammationsprocessen. Steroider undertrycker den immunologiska responsen i irriterad vävnad via att stimulera till produktion av den antiinflammatoriska mediatorn lipocortin (fosfolipase A2 hämmare) samt undertrycker den immunologiska responsen för lymfocyter och reducerar ödembildningen i inflammatorisk vävnad genom en direkt effekt på smärtan via neuropeptiden substans P.

Användning inom ortopedisk medicin

Inom ortopedisk medicin används kortison nästan uteslutande i injektionsform. Detta innebär för att läkemedlet skall ha effekt måste det deponeras i eller mycket nära skadad vävnad för att ha någon effekt annars blir det dåligt eller inget resultat. För att uppnå detta krävs mycket goda kunskaper i anatomi samt givetvis en rätt diagnos. Att läkemedlet ges lokalt innebär mycket liten risk för systemiska effekter och biverkningar som ibland kan ses vid höga tablettdoser utan det hamnar enbart där skadan finns.
För att ytterligare minimera eventuella biverkningar strävas även efter att ge minsta möjliga effektiva dos , ibland kan en halv milliliter vara tillräckligt för en god effekt.

Användningsområden

Indikationer för steroidinjektioner kan vara inflammationer i:
- muskelsenfästen, senskidor, ligament, slemsäckar, leder och ledkapslar.
- perifer nerv t.ex karpaltunnel.
- nervrotsinflammation i ländryggen samt nacken med ischiassmärta eller armsmärta.
- sakral epiduralinjektion vid ländryggssmärta med eller utan ischias.
Kortison skall inte ges i muskler eller in i senor.
Ibland måste en serie med fler injektioner ges för en fullgott resultat t.ex vid frusen skuldra, ryggvärk, ischiasvärk.

Olämpligt med kortisoninjektion:

Ges ej vid ledinfektioner, hudinfektion vid stickstället, allergier mot steroider. Ej in i led med ledprotes, ej i frakturer. Ej till barn under 6 år.
Försiktighet men fullt möjligt vid Waranbehandling. Till gravida enbart efter särskilt övervägande.

Mer information övriga sidor

Biverkningar?

Infektionsrisken anges 1/1000 - 1/40.000 injektioner mao mycket ovanligt. Påverkan på ledbrosk är omdebatterat och gäller framför allt på viktbärande leder ( höft, knä,fotled) där en vanlig gräns satts till max 3 injektioner per år. Mot detta skall dock vägas risken att inte behandla som vid en långvarig ledinflammation i en del fall kan leda till en för tidig ledbroskdestruktion. En del patienter kan få systemiska effekter med ansiktsrodnad dagen efter injektion som är övergående. En del kvinnor kan övergående menstruations störning (ovanligt). Insulin behandlade diabetiker kan behöva höja insulindosen några dagar efter injektionen. Allergiska reaktioner är mycket sällsynta.

Vid diskussion om med risker med kortisoninjektioner i rörelseapparaten måste dessa även ställas i relation till biverkningar av den utbredda användning av s.k antiinflammatoriska läkemedel/ NSAID preparat ( Voltaren/Diklofenac, Ipren, Pronaxen mm) där antalet dödsfall i Sverige pga ffa gastrointestinala biverkningar har beräknats till 170 patienter/ år.
Några dödsfall med lokala steroidinjektioner finns oss veterligen ej rapporterat.

Mer information övriga sidor