Mjukdelsbehandling

djup tvärmassage och eccentrisk träning

Skador i mjukdelar

Kollagen

Med mjukdelar inom ortopedisk medicin menas muskler, ligament, senor och senfästen, senskidor, slemsäckar, nerver, diskar, menisker samt ledkapslar. Alla dessa strukturer kan drabbas av skada från trauma (någon form av våld), överansträngning, åldersförändringar eller spontant utan någon påtaglig orsak.
Skador i mjukdelar orsakar initialt en inflammationprocess som startar upp en reparationsfas i vävnaden som slutligen leder till en hållfast och smärtfri struktur. Tyvärr kan reparationen via ny skada behöva starta om och då leda till en mikroskopisk ärrvävnad som smärtar. Detsamma kan hända om den skadade vävnaden inte mobiliseras på ett lämpligt sätt i början. Denna ärrvävnad kan efter hand bli föremål för inväxt av små nerver som kan ge smärta lång tid efter skadan "läkt ut".
Målet vid många mjukdelsskador är att påverka denna ärrvävnad i positiv riktning såväl vid akuta skador som vid mer långvariga besvär.

Djup tvärmassage

Djup tvärmassage är en specifik behandling av mjukdelsskador ffa utvecklat på långvarig erfarenhet. Den utförs med hjälp av att terapeutens finger förs tvärs emot fiberriktningen direkt på skadan vilket kräver god förmåga att ställa exakt rätt diagnos samt mycket goda anatomiska kunskaper. Metoden kan vid vissa diagnoser vara lika effektiv som en kortisoninjektion eller tom att föredra även om den tar längre tid.
Metoden används vid skador i muskler, muskel-sen övergången, senor, ligament och kan påbörjas redan dagen efter en skada för att förhindra ärrvävnad som kan rerupturera och ibland göra att skadan blir långvarig och svårläkt. Akuta idrottsskador är ett mycker bra användningområde och kan göra att atleten klart snabbare kan återgå till sin idrott.
Metoden kan även använda vid långvariga kroniska skador i samma ovannämnda mjukdelar som funnits en längre tid; månader och år.
Exakt mekanismen hur djup tvärmassage fungerar är inte känd men förklaringsmodeller som framförs är påverkan på receptorer i ryggmärgen, minskning av smärtorsakande metaboliter, modellerar ärrvävnaden i optimal längsriktning och minskar ”kaoskollagen”, minskar risken för sammanväxningar mellan skadad vävnad och omgivning tex skelett, ökar blodgenomströmmningen i området mm.
En behandling tar vanligen ca 15-20 min och utförs 2-3 ggr per vecka tills smärtfrihet vilket kan bli mellan 5-15 gånger. Den kan upplevas smärtsamm första minuterna men därefter uppnås en lätt lokalbedövande känsla. Metoden kan även kombineras med kortisoninjektion och eccentrisk träning vid vissa svårbehandlade tillstånd.

Eccentrisk träning

Eccentrisk träning är en form av uthållighetsträning som kan användas vid skador i muskler, senor samt senfästen. Metoden går ut på att muskeln belastas enbart i avslappningsfasen mao när muskeln dras/ töjs ut. Ett exempel kan vara börja med lätt belastning 3 X 20 repetitioner varje eller varannan dag. Efter 2 veckor öka till tyngre belastning, patienten skall då vara helt slut i muskelgruppen efter 15 repetioner, vilket många kanske ffa kvinnor brukar slarva med vilket kan ge uteblivna resultat.
Metoden används ofta vid axelsmärtor och en viktig faktor under hela träningstiden är att vara noga med att ha överdrivet sänkta axlar och hålla skulderbladen ihop. Många av dessa patienter är specialister på att dra upp axeln efter ett tag och kan då ge inklämningsfenomen och vara en vanlig felkälla till uteblivet resultat.
Lättast för att få träningen så bra som möjligt är med hjälp av dragapparat vilket dock kräver resa till behandlingsanläggning. Alternativt kan lätta vikter eller gummiband användas i hemmet men kräver att terapeuten verkligen går igenom detaljer som hur vikten skall användas, var hänga upp bandet, vilket gummiband, hur spänt ska det vara, hur ser utgångs position ut och se att det utförs rätt under hela, annars slarvas det. Det är svårare än man tror ffa för patienter som inte tränat förr, att göra rätt.
Att enbart ge ut ett papper till patienten med instruktioner ger stor risk för uteblivet resultat!

Mer information övriga sidor