Skulder

smärtor

Skuldrans smärtutbredning

Skulderbild

Skuldermärtor innebär "ont i axeln". Lesioner i skuldran förläggs vanligen i axelområdet men kan stråla ned i armen till handen vanligen tumbasen. Graden av radiering är beroende av vilken skada samt storleken på inflammationen, ju mer inflammation ju längre ned i armen kan smärta stråla. Inflammationer i slemsäckar och i ledkapseln kan ge smärta ända ned mot handen.
Nyckelbensleden hör till undantaget och smärtan kan här förläggas ovanpå axeln och eventuellt stråla utefter nyckelbenet eller mot nackbasen på samma sida.
Ett vanligt symptom är att ligga på axeln ger smärta och ibland orsaka att patienten vaknar av detta. Vilovärk förekommer. En akut skada kan ge partiell bristning i ett senfäste men även orsaka en ledkapselskada som kan börja smärta med en fördröjning på 1-2 veckor efter våldet.

Inflammation i ledkapseln

Kan orsakas av reumatisk sjukdom, gikt, blod i leden efter skada men de tre vanligaste orsakerna är den spontana med okänd orsak, efter ett våld mot axeln som inte behöver kraftig samt av att axeln immobiliserats för länge t ex efter en överarmfraktur eller stroke. Symptomen är långsamt ökande smärta samt stelhet som kan vara allt från relativt lågmälda till mycket besvärande med natt och vilovärk. Patienten är nästan alltid över 35-40 år, oftare kvinna än man och orsaken är en inflammation i axelns ledkapsel. Tillståndet är mer känt som frusen axel. Obehandlat kan besvären fortgå 1-2 år och ge stor lidande och i vissa yrken svårt att utföra arbetet.
Behandlingen är kortisoninjektioner in i ledkapseln vid den spontana utan känd orsak , ev kan kapseln stretchbehandlas om patienten söker i tidigt stadium och orsaken är lätt våld eller immobilisering, den senare bör inte alls få uppstå om axelleden snabbt får rätt rörelseträning.

Slemsäcksinflammation

Finns i två former. Den första kan komma mycket snabbt "över en natt" och kan vara oerhört smärtsamt. Patienten söker och kan knappt röra armen utan håller intill sidan. Något våld har inte skett utan tillståndet kommer spontant. Ibland kan hudområdet på axelns utsida vara varmt och känslig för beröring.
Den andra formen kommer mer långsamt men även här inget våld utan kommer spontant. Smärtan kan stråla ned i hela armen mot handleden. Tillståndet kan förbättras tillfällligt av vila men vid fortsatt vila åter försämras. Tillståndet har ingen tendens till självutläkning utan kan pågå i åratal obehandlat och ge besvär och försämrad livskvalité. Ofta upplevs ökade besvär vid arbete med armar i axelhöjd samt sova på den besvärande axeln.
Behandling är kortisoninjektion, ibland kan slemsäcken behöva tas bort operativt.

Smärtor i muskelfästen runt skulderleden

Det är framför allt tre muskelfästen som kan smärta i skuldran: supraspinatus, infraspinatus samt subscapularis. Orsaken till smärtan kan vara en akut skada t ex ett fall på axeln med en liten ruptur men vanligare är någon form av överanvändning eller träningsskada. Ibland finns ingen påtaglig orsak. Skadan kan initialt ge en inflammationsprocess i senfästet (tendinit) vilken efter en tid ger upphov till en mikroskopisk ärrvävnad ( tendinos/ tendinopati)som kan ge smärta i åratal om ej adekvat behandling ges. Besvären minskar vid vila men återkommer ofta ffa vid rörelser som orsakade skadan från början. Smärta kan stråla ned i överarmen till armbågen. Vid ett kraftig våld kan även fästet brista, vi talar om en totalruptur.
Behandling kan bestå av djup tvärmassage och/ eller eccentrisk träning alternativt injektion av en liten dos kortison i fästet. För idrottsaktiva förordas dock viss försiktighet med kortison.

Mer information övriga sidor