Armbågs

smärtor

Cialis Sverige Cialis Billigt Viagra Pris Viagra Köpa

Armbågens smärtutbredning

Armbågebild

Smärtor från armbågen förläggs normalt adekvat nära skadestället oftast på utsidan eller insidan av armbågen, mer sällan framsidan. Smärtan kan ibland stråla ned i underarmen och vid sk tennisarmbåge ända ned till ring - och långfingret. Vid skador i leden kan armbågen svälla upp och kännas varm.
Smärtor i armbågen kommer vanligen av överansträngning eller att man utfört en ovan rörelse många gånger på kort tid. Vissa yrken tex hantverkare är speciellt utsatta men även gymträning kan medföra besvär som vid fortsatta felaktiga rörelser kan fortsätta i många månader.

Inflammation i muskelfästen

90 % av de som söker för armbågsbesvär får diagnosen tennisarmbåge, ett tillstånd som ibland kan vara mycket besvärande och långdraget. Denna diagnos har många olika beskrivningar om orsaken till smärtan men oftast är grundorsaken en smärtande ärrvävnad i ett från början inflammerat muskelfäste som fäster på utsidan av armbågen. Kommer ofta efter överanvändning av handleden t ex målat hus eller spikat mao rörelser som innebär att handleden böjs uppåt. Vid stora besvär kan smärtan stråla ned till handryggen och ringfingret. Ibland kan smärtan vara så kraftig att man tappar saker t ex mjölkpaketet samt även ge nattvärk.
Mer sällan kan motsvarande symptombild uppstå på insidan av armbågen och vi talar då om en golfarmbåge.
Bicepsmuskel fäster på djupet framsidan av armbågen och kan vid skada ge smärta vid böjning av armbågen mot motstånd.
Behandling av muskelfästen består av cortisoninjektion, djup tvärmassage samt eccentrisk träning allt efter hur stark irritationen är.

Inflammation i ledkapseln

Ledkapselinflammation i armbågsleden kan uppstå efter våld eller överansträngning, vid reumatoid artrit eller spontant utan någon påvisbar orsak. Inflammationen ger smärta diffust inuti armbågen och orsakar inskränkt rörelse och smärta när man sträcker ut eller ännu mer böjer i armbågsleden. Om ett våld mot leden har skett och även rotation av underarmen ger smärta bör fraktur uteslutas via röntgen.
Behandlingen av ledinflammation är 1-2 kortisoninjektion in i leden vilket ger mycket gott resultat.

Lös broskbit i armbågsleden

Ibland kan en bit av ledbrosket lossna antingen av skada eller spontant. Symptomet framför allt hos yngre kan vara att armbågen låser sig så att den inte kan sträckas ut helt eller ej böjas fullt upp. Låsningen kan släppa inom timmar eller dagar men kan ibland vara kvar länge. Alternativt kan det uppstå enbart smärtattacker i armbågen utan påtagliga låsningar högre upp i åldrarna.
Behandlingen är att manipulera broskfragmentet ut ut leden, om detta inte går återstår operativ åtgärd. Yngre med armbågslåsningar pga broskbit skall alltid operativ åtgärd övervägas pga risk för sena komplikationer i leden.

Slemsäcksinflammation

På baksidan av armbågen finns en slemsäck som kan svälla upp och ibland ge smärta. Orsaken kan vara ett slag mot området, att man under längre tid komprimerat slemsäcken mot hårt underlag sk studentarmbåge alternativt kan svullnaden komma utan någon uppenbar orsak.
Behandlingen är tömma slemsäcken på vätska och ge kortisoninjektion. Behandlingen kan behöva upprepas efter några veckor.

Mer information övriga sidor