Hand

smärtor

Handens smärtutbredning

Handbild

Människans hand är ett mästerverk och det är inte utan anledning som handkirurger rankas mycket högt även bland läkare. Handen består av 27 ben.2 artärer, tre nerver samt inte mindre än 19 muskelsenor passerar in i handen via handleden. Smärtor från handen kan komma från någon av de små lederna, muskelsenor, senskidor samt nervinklämningar med domningar och stickningar i handen.
Smärtor och domningar i handen kan komma från nacken och nervplexat som passerar under nyckelbenet och det är viktigt att utesluta dessa orsaker innan behandling påbörjas.
Våld mot handleden kan ge frakturer i mellanhands benen som kan vara svåra upptäcka på vanlig slätröntgen initialt och skall behandlas med gips tills benbrott kan uteslutas.

Inflammation i leder

Leden mellan de två underarmsbenen radius och ulna kan bli inflammerad och ge smärtor vid övre delen av handleden, rotation i handleden ger smärta i ytterlägen. Skada i det sk TFCC ligamenten kan behöva åtgärdas av handkirurg. Inflammation i själva handleden ses vid reumatoid artrit. Om ett våld hänt i handleden och den fortsätter smärta, vara inflammerad och svullen 1-2 dygn efter skadan ska fraktur misstänkas och utredas.
Ibland kan ett litet handledsben subluxera och ge smärta på handryggen ned mot handleden. Skadan yttrar sig i nedsatt och smärtsam uppåtböjning av handleden. Behandling är manipulation.
Ledinflammation i leden vid tummens sk sadelled ger smärta på tumsidan av handleden ffa när tummen förs uppåt mot handryggen. Tillståndet är vanligare hos kvinor över 50 år och en liten broskförslitning/ artros kan vara en grundorsak.
Vid inflammation i led bör denna brytas med en kortisoninjektion in i leden, att stretcha leden kan ge ökade besvär.

Senskideinflammation

En senskideinflammation och förträngning kan ske i senfacket till två av tummens senor på tumsidan av handleden. Tillståndet som kallas morbus de Quervain och drabbar kvinnor mer än män och kan uppstå i slutet av graviditeten eller månaderna efter barnets födelse. Obehandlat kan tillståndet ge smärtor i sämsta fall 2-3 år men kan lätt brytas på 2-3 dagar med en kortisoninjektion in i senskidan och behöver då sällan opereras.
Samma senskideinflammation kan drabba tummen böjsena och ger då smärta i på djupet i handflatan på tumsidan. Behandlingen är den samma som de Quervain.
En senärta kan uppstå i handflatan på fingerböjsenor och kan ger smärta och svårighet att räta ut ett finger sk triggerfinger. Tillståndet går vanligen i spontan regress efter några månader (snitt 6-9), kortisoninjektion eller operation kan behövas i besvärande fall.

Nervinklämning

Två nerver kan komprimeras i handleden, medianusnerven och ulnarisnerven. När medianusnerven komprimeras och irriteras talar vi om ett karpaltunnelsyndrom. Orsaker kan vara överansträngning av handleden, hormonellt eller efter förlossning men ca i 50 % av fallen kan ingen direkt orsak påvisas. Symptomen är i början domningar och stickningar i fingrarna utom lillfingret och halva ringfingret och uppstår vid användning av handen. Nattliga domningar kan komma, man måsta skaka handen för lindring. Sedemera kan även smärta uppstå i handflatan och underarmen.
Diagnosen kan ställas på flera sätt men enklast är att ge en kortisoninjektion in i karpaltunneln, om besvären försvinner på några dagar är diagnosen klar, dessutom kan injektionen ge bot för gott. Viktigt med nattskena som del av behandlingen. Om 1-2 återfall trots gott resultat av injektion kan operation/ ligamentklyvning övervägas.
Observera att nackdiskbråck med nervrotsinflammation samt påverkan på brachialnervplexat, sk thoracic outlet syndrom kan ge liknande symptom som karpaltunnelsyndrom och måste uteslutas ffa om operation övervägs!

Mer information övriga sidor