Bröstryggs

smärtor

Cialis Sverige Cialis Billigt Viagra Pris Viagra Köpa

Bröstryggens smärtbild

Thoracalbild

Då bröstryggen är en del av ryggraden så kan skador precis som i nacken och ländryggen uppstå i diskar, facettleder, ligament, kotor samt nervrötter. Viktigt för en ortopedmedicinare att tänka på är att många inre organ kan ge utstrålande smärta mot bröstryggen tex gallbesvär, njurproblem, magsäcken, bukspottkörteln, lungor för att nämna några och om misstanke uppstår måste en utredning av dessa organ göras. Ibland kan det tvärtom göras stora utredningar av inre organ där felet sitter i bröstryggen i stället!
Smärtor från bröstryggen kan lokaliseras från nedersta delen av nacken ned till övre ländryggen och kan ibland stråla fram mot revbenen. Viktigt att veta är dock att smärta mellan skulderbladen ned till Th6 betydligt oftare kommer från nacken än bröstryggen så att inte fel behandling utförs.

Diskala smärtor

Som i ländryggen och nacken kan diskprolapser uppstå och ge smärtor och tom påverka en nervrot. Akut "ryggskott" i bröstryggen är ovanligt men kan ske precis som i ländryggen. En nervrotspåverkan i bröstryggen ger istället för utstrålande värk ned i ben (ländryggsischias) eller ut i en arm (nackrizopati) smärta utmed ett revben fram mot bröstet. Detta är dock mycket mer ovanligt än i nacken och ländryggen men kan uppstå.

Inflammation i ligament

Ligamenten mellan kotorna kan skadas t ex vid fall eller lyft med vridning och ger då en lokal smärta i mittlinjen. Bechterews sjukdom kan ge påverkan på ligamenten och orsaka smärta i nedre bröstryggen eventuellt utan föregående inflammation i bäckenleden ( SI-leden). Efter en kotfraktur som läkt ut kan ligamenten i frakturområdet fortsätta att ge smärta lång tid efteråt.

Inflammation i ledkapslar

Inflammation i facettleder kan uppstå ffa som en del av Mb Bechterew.

Muskel och revbensskador

Andningsmusklerna mellan revbenen kan skadas av slag eller svår hosta och ge lokal smärta i trakten av ett revben. Ibland talar man om "hostat sönder ett revben" men vanligen är det denna skada i stället. Inflammation i revbensbrosket ger lokal smärta som förstärks av djup inandning, ofta är man mycket öm över en punkt. Muskelsträckning i bukmuskulaturen på framsidan, rectus abdominis kan uppstå ffa vid idrottsutövning.

Mer information övriga sidor