Sacroiliaca-leds

smärtor

Cialis Sverige Cialis Billigt Viagra Pris Viagra Köpa

Sacroiliaca ledens smärtbild

SIleden

Sacroiliaca leden eller bäckenleden är den led som förbinder ländryggens nedersta del med bäckenet. Det är en led som hålls samman av mycket kraftiga ligament som gör att rörligheten i leden blir nästan noll, ca 2-4 graders rotation enligt vissa studier. Det är en led som förr i tiden och tyvärr än i dag får skulden för att ofta orsaka smärtor i ländryggen pga att vara överrörlig, kunna subluxera framåt eller bakåt eller helt enkelt bli "dysfunktionell". En mängd tester har beskrivits för att kunna påvisa försämrad SI-ledfunktion, utfallet av de flesta har visat sig vara mer beroende av undersökarens upplevelse än av patientens grad av besvär.
Sanningen är att SI-leden sällan ger ländryggssmärtor utan oftast är det själva ländryggen som ger smärtan, se detta avsnitt. Ibland kan dock SI-leden eller dess ligament bli irriterade/ inflammerade och ger smärta över leden med utstrålning ned i skinkan och baksidan av låret. Inga domningar upplevs som vid inflammerade nervrötter.

Ledsmärta

Ledinflammation (artrit)i SI-leden kan orsakas av Mb Bechterew som är en reumatisk sjukdom som drabbar patienter vanligen mellan 15-40 år och är något vanligare hos män än kvinnor. Det går i skov, kan alternera mellan höger och vänster sida och patienten kan vara besvärsfri mellan skoven. Typiskt är också smärtor och stelhets känsla tidigt på morgonen som förbättras vid rörelse.
Vid pågående inflammation är provokation av SI-leden mycket smärtfull, detta undersökningsfynd kan ge misstanke om diagnosen långt innan röntgen visar något. Ett blodprov som ger anledning till misstanke på Bechterew är om det den sk HLAB27 faktorn finns även om provet inte är helt säkert.
Behandlingen av SI-ledsartrit är antiinflammatoriska tabletter under skovet men det bästa är at häva inflammationen med en kortisoninjektion in i leden. Om flera leder är drabbade bör en reumatolog konsulteras.

Skador i ligament

Ligamenten runt SI-leden kan skadas vid tex fall på skinkorna eller bilolyckor men pga ligamentens styrka krävs ett mycket kraftig våld. Hormonella förändringar i slutet av graviditeten kan försvaga ligamenten och ge upphov till översträckning och smärta. Smärtan kan upplevas på baksidan nedre delen av ländryggen och stråla ned i ett ben.
Behandlingen kan bestå av s.k SI-ledsbälte vilket ett bälte på 6 cm bredd som bärs hård spänt över leden och under bäckenkammarna. Injektion med kortison kan prövas, det kan vara svårt hitta rätt ligament dock.

Mer information övriga sidor